We leven in een tijd die enerzijds veel mogelijkheden biedt en anderzijds ons op veel vlakken uitdaagt. Dit levert een spanningsveld op waarin niet iedereen als vanzelfsprekend overeind blijft. Een veelvoud van omstandigheden (gezondheid, arbeid, relaties, sterfte, toeval, ..  ) kan de balans in ieders leven en op ieder moment verstoren.
Stokershorst is een centrum met een diversiteit aan mensen, activiteiten en voorzieningen die gekenmerkt worden door ontmoeting van hart tot hart. Dit wil zeggen:
* Vanuit je hart contact maken (oprechte interesse,  kwetsbaar durven zijn ),
* vanuit je hart communiceren (respectvol, open en zonder oordeel ), 
* vanuit je hart samenwerken (gelijkwaardig, onbaatzuchtig, op basis van veiligheid en vertrouwen)

Op basis van bovenstaande visie willen we mensen mogelijkheden bieden om  op een zelfvoorzienende  manier en vanuit de eigen kracht elkaar te ontmoeten van hart tot hart met als doel  de eigen kracht, bron, balans te (her)vinden.
Bij de feitelijke realisatie hiervan richten we ons op de domeinen “zorg” en “niet-zorg”

Zorg

Dit betekent dat we, op een niet-commerciële basis,  mensen vanuit rust, ruimte en een liefdevolle familiesetting weer terug willen laten komen in hun kracht, waarbij ze gewaardeerd worden om wie ze zijn. Vanuit deze basis bekijken we welke begeleiding of therapie eventueel nodig is. Hiermee pretenderen wij niet een hulpverlenende instantie te zijn die problemen oplost maar een plek waar we faciliteiten bieden die mogelijk een bijdrage kunnen zijn bij de oplossing en beantwoording van hulpvragen

Kernbegrippen:


Beschermd wonen
(in woongroep of als Zelfstandig huishouden)
Dagbesteding 
(op locatie of op de aanpalende boerderij)
Individuele begeleiding
Crisisopvang
Ontlasting mantelzorgers
 

Niet-Zorg

Stokershorst is een locatie die op meerdere terreinen rust en energie uitstraalt.

Deze beleving willen we verder uitdragen door het (laten) organiseren van activiteiten zoals:TERRAS
Elke dag geopend vanaf 10.00 u

MUZIEK en CULTUUR
Eerstvolgend optreden 13 mei a.s. Duo Els en Funs (zie agenda)

WORKSHOPS
(in het kader van rust en bezinning)
Eerstvolgend:
Stiltedag op 9 jui a.s. (zie Agenda)  
 

© Stokershorst 2017.
Top