We leven in een tijd die enerzijds veel mogelijkheden biedt en anderzijds veel van mensen vraagt. Dit levert een spanningsveld op waarin niet iedereen als vanzelfsprekend overeind blijft. Veel kinderen krijgen al op jonge leeftijd een diagnose omdat ze anders zijn, zoals ADHD, autisme, hooggevoeligheid of dislectie. De prestatiedruk op jongeren in het onderwijs is groot en het aantal zelfdodingen onder deze groep stijgt. Veel dertigers die een goede baan hebben, komen plots in een burnout terecht. De eenzaamheid onder oudere mensen stijgt.

Wij geloven dat zij ons allemaal een spiegel voorhouden waar we serieus naar moeten kijken en luisteren. Zij maken ons bewust dat onze samenleving een consumptiemaatschappij is geworden, waarin alleen de buitenkant telt en het innerlijk leven van de mens naar de achtergrond is verdwenen. Voor gevoelens, bijzondere ervaringen of levensbeschouwing is nauwelijks meer plaats. Velen lopen vast en gaan op zoek naar zichzelf. Ze verlangen naar rust, stilte en aandacht, iets waar in de hectiek van onze samenleving nauwelijks tijd voor is.

Wij willen elkaar ontmoeten van hart tot hart. Dat wil zeggen dat we
* Vanuit ons hart contact maken (oprechte interesse,  kwetsbaar durven zijn ),
* vanuit ons hart communiceren (respectvol, open en zonder oordeel ), 
* vanuit ons hart samenwerken (gelijkwaardig, onbaatzuchtig, op basis van veiligheid en vertrouwen)

Op basis van bovenstaande visie willen we mensen mogelijkheden bieden om vanuit de eigen kracht elkaar te ontmoeten van hart tot hart met als doel de eigen kracht, bron, balans te (her)vinden.
We richten ons niet meer op mensen met zorgindicaties, maar op mensen die er zelf voor kiezen een pas op de plaats te maken.

 


 

Stokershorst is een locatie die op meerdere terreinen rust en energie uitstraalt.

Deze beleving willen we verder uitdragen door het (laten) organiseren van activiteiten zoals:TERRAS/ONTMOETINGSPLEK
Fietsers en wandelaars kunnen gebruik maken van ons terras dat elke dag vanaf 10.00 uur open is. Ons concept is: neem wat je graag wilt gebruiken en stop een bijdrage in de waterketel. Wij zorgen voor koffie/thee, vlaai en drankjes. De gasten bedienen zichtzelf.

MUZIEK en CULTUUR
zie Agenda

WORKSHOPS
(in het kader van rust en bezinning)
zie Agenda  

GROEPSACCOMMODATIE
Momenteel wonen er in de groepsruimte op de bovenverdieping 28 Poolse gastarbeiders die in de buurt bosbessen plukken. Het zijn jonge studenten en de sfeer onderling is prima. In het najaar kan de groepsruimte voor andere doeleinden gebruikt gaan worden voor groepen die passen binnen de visie van Stokershorst en die zelfvoorzienend zijn. Binnenkort komt hier meer informatie over.

 

© Stokershorst 2017.
Top